Svetovanje

Želimo razumeti Vaše podjetje, da lahko uskladimo IT strategijo za Vaše poslovne cilje.

SvetovanjeRazvoj v našem poslovnem modelu je odziv na velike premike, ki so se zgodili na IT trgu v zadnjih nekaj letih, zlasti:

• potreba po “celotni sliki” kjer je treba upoštevati vso informacijsko infrastrukturo in ne samo poudarek na posameznih otokih tehnologije
• potreba po multidisciplinarnem vidiku, ki upošteva obvladovanje tveganja, skladnost na področju IT-ja in poslovne cilje
• potreba IT oddelkov po nenehnem izboljšanju ROI (The Return On Investment) za vse poslovne enote
• potreba po upravljanju s tveganji in varovanju poslovnih informacij.

V podjetju Pronid smo tudi v zahtevnih tržnih razmerah ter pri hitri rasti informacijske tehnologije sposobni najti najboljšo IT strategijo za svoje stranke za doseganje njihovih poslovnih ciljev. Upoštevamo celo vrsto dejavnikov, ki vplivajo ali bodo vplivali na učinkovitost poslovanja naših strank. Naš cilj je inovativna dolgoročna razvojna IT strategija za Vaš posel.

Celostni pristop v IT-ju
IT svetovanje

Še ne toliko časa nazaj so lahko zaposleni v IT implementirali infrastrukturo v posameznih ločenih oddelkih podjetja. Odločitve o nakupu nove tehnologije so se lahko varno določale v vsakem oddelku, glede na preprosto razmerje med ceno in zmogljivostjo. Ko se je tehnologija razvijala in postajala lažja za integracijo, so se stvari spremenile. Informacijska tehnologija je postala redna članica v poslovanju podjetij. Danes ima informacijska tehnologija pomembno vlogo pri vsakdanjem delu v večini podjetji, saj zagotavlja delovanje do 90 odstotkov operacij v različnih poslovnih procesih. Zato lahko imajo odločitve o kateremkoli delu infrastrukture velik vpliv na druge ključne vidike celotne slike.

Le celostni pristop v IT vzpostavlja celovito in učinkovito delujočo infrastrukturo podjetja.

Širši pogled

IT zdaj deluje v širšem okviru podjetja v skladu z zahtevami glede upravljanja IT, informacijske varnosti in obvladovanje tveganj.
Ti dejavniki so vsaj tako pomembni pri tehnoloških vprašanjih, kot je najboljši pristop k DR (Disaster recovery), upravljanju podatkov in neprekinjenem poslovanju, vendar pa se to spregleda pri mnogih IT oddelkih.

• Kaj je upravljanje IT-ja in kaj vaši revizorji pričakujejo?
• Kakšno varnostno politiko in postopke potrebujete?
• Kako jih pripraviti?
• Kako ustvariti register tveganj?
• In kako najti čas za vse to?
Svetovanje

Pričakovanja poslovnih enot, kaj nam IT prinaša, so sedaj izredno visoka. Reševanje teh izzivov je pri podjetju Pronid tisto, kar počnemo. Pomagamo Vam videti “celotno sliko”. Razvijamo pristop združevanja IT strategij za različne dele Vaše infrastrukture. Imamo bogate praktične izkušnje pri pomembnih stvareh kot so DR (Disaster recovery) in BCP (Business Continuity Planning), upravljanje s tveganji, IT upravljanje, varnostna politika in postopki itd.