Varnostne rešitve

 

Požarni zidovi in antivirusne rešitve

Požarni zidovi, antivirusne rešitve, varovanje podatkov in arhiviranje

Dober požarni zid ne dovoli kakršnihkoli vdorov ali nedovoljenih vstopov v Vaše omrežje ter hkrati odkrije vsiljivca in Vas na to opozori!

Varnost omrežja in Vaših podatkov ter nemoten omrežni promet so dandanes vedno pomembnejši vidiki poslovanja. Naši strokovnjaki bodo z ustrezno programsko in strojno opremo poskrbeli, da bo Vaš računalniški sistem čim bolj varen pred vdori škodljivih programov. Zato uporabljamo požarne zidove Microsoft ISA (Internet Security and Acceleration Server 2004, 2006), Microsoft TMG (Forefront Threat Management Gateway), ter antivirusno programsko zaščito NOD32, Symantec in Sophos.

 

Varovanje podatkov in arhiviranje

Varnostne kopije imajo dva različna namena. Primarni namen je obnoviti podatke po izgubi, pa naj gre za izbris podatkov ali korupcijo. Izguba podatkov je lahko skupna izkušnja računalniških uporabnikov. Sekundarni cilj varnostnih kopij je obnoviti podatke iz zgodnejšega časa, glede na uporabniško določeno politiko hrambe podatkov, ki je ponavadi nastavljena v varnostni aplikaciji, ki določa, kako dolgo je potrebno hraniti kopije podatkov. Čeprav varnostne kopije popularno predstavljajo preprosto obliko obnove po katastrofi in bi same po sebi morale biti del načrta za obnovitev po katastrofi, varnostne kopije ne bi smele šteti zgolj le za to. Ne morejo vsi varnostni sistemi ali varnostne aplikacije rekonstruirati računalniškega sistema ali pa ga zamenjati z drugimi kompleksnimi konfiguracijami, kot so računalniške gruče strežnikov, aktivnih imenikov ali podatkovnih strežnikov. Mogoče jih je rekonstruirati le z obnovo podatkov iz varnostne kopije.

Antivirusne rešitve in varnost podatkov

Ker varnostni sistem vsebuje vsaj eno kopijo vseh podatkov vrednih varčevanja, so zahteve glede hrambe podatkov velike. Organiziranje prostora za shranjevanje in upravljanje procesa varnostnega kopiranja je zapleten podvig. Lahko se uporabi model skladiščenja podatkov za strukturo shranjevanja. V moderni dobi računalništva obstaja veliko različnih vrst naprav za shranjevanje podatkov, ki so uporabne za izdelavo varnostnih kopij. Obstaja tudi veliko različnih načinov, v katerih so lahko te naprave urejene, da zagotovijo geografsko redundanco, varstvo podatkov in prenosljivost.

Preden se podatki pošljejo v svoje skladiščne prostore, so izbrani, pridobljeni in manipulirani. Veliko različnih tehnik je bilo razvitih za optimizacijo postopka varnostnega kopiranja. Ti vključujejo optimizacije za ravnanje z odprtimi datotekami in živimi viri podatkov, kot tudi stiskanje, šifriranje in podvajanje. Številne organizacije in posamezniki skušajo zaupati, da postopek deluje v skladu s pričakovanji. Prav tako je pomembno upoštevati omejitve in človeške dejavnike, ki sodelujejo pri kateri koli varnostni ureditvi.