Programske rešitve

 

Programska rešitev MES je programska oprema, s katero boste lahko celovito vodili in spremljali svojo proizvodnjo, od surovega materiala do izdelka. Poslovno informacijski-sistem združuje pregled linij proizvodnje, planiranje delovnega časa, poročila, Tag register za javljanje napak, varnost in mnogo več. Vključuje vse ključne in dodatne funkcionalnosti, zato da bo vaša proizvodnja najučinkovitejša.

Sistem MES (Manufacturing Execution System) je informacijski sistem, ki nadzira in spremlja postopek izdelave izdelkov. Splošni cilj MES je zagotoviti, da se proizvodni postopki učinkovito izvajajo. Ta cilj je dosežen s sledenjem in zbiranjem natančnih podatkov o celotnem proizvodnem ciklu v realnem času.

MES lahko deluje na več funkcionalnih področjih: upravljanje definicij izdelka v celotnem življenjskem ciklu izdelka, razpored virov, izvajanje naročil in odprema, analiza proizvodnje in upravljanje izpadov za splošno učinkovitost opreme (OEE), kakovost izdelka ali sledenje materialom. Namen sistema spremljanja proizvodnje je omogočiti planiranje, nadzor, analizo in vodenje proizvodnega procesa.

Zanesljiva programska oprema vam pomaga pri načrtovanju, odločanju, vodenju in določanju, saj vam pomaga pri pregledu nad razpoložljivimi viri pomaga za optimalno planiranje, sprejemanju odločitev na podlagi podatkov procesa in zaposlenih, Optimalnem vodenju in spremljanju vseh proizvodnih enot v obratu ter spremljanju statusa naročil in določanju roka izvedbo naročila.

Podatki, s katerimi se upravlja v sistemu MES so v realnem času, prav tako pa sistem omogoča poročila o nepričakovanih zaustavitvah in poveča produktivnost proizvodnje.

Programska oprema je izdelana v Microsoft .NET, kasnejši dostop do programske opreme pa je zagotovljen preko intraneta.